aansteker

Products

BIC mini lighter lighter

A BIC mini lighter weighs virtually nothing (12 grams), works flawlessly for lighting your burner or fire and takes up almost no space, so it fits in any cooking kit.

1,49

BIC mini lighter aansteker

Een BIC mini lighter aansteker weegt praktisch niets (12 gram), werkt feilloos voor het aansteken van je brander of vuurtje en neemt bijna geen plek in en past dus in iedere kook-kit.

1,49

BIC EZ Reach lighter

BIC EZ Reach Lighters are really ideal for lighting your spirit burner (and other things that need to be lit). The long neck prevents you from burning your fingers and makes it easy to light your burner.

3,95

BIC EZ Reach aansteker

BIC EZ Reach Aanstekers zijn echt ideaal voor het aansteken van je spiritus brander (en andere dingen die in de fik moeten). Door de lange hals brand je je vingers niet en kan je eenvoudig je brander aan krijgen.

3,95